Miễn trừ trách nhiệm

Coinphony.com không thuộc sở hữu hay nhãn hiệu.

Thông tin trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Coinphony.com không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng của trang web hoặc thông tin. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn đặt vào thông tin như vậy đều hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.