Ansvarsfriskrivning

Coinphony.com är varken ägt eller ett varumärke.

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för allmänna informationsändamål. Coinphony.com ger inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, angående fullständigheten, noggrannheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten av webbplatsen eller informationen. Allt du litar på sådan information är därför helt på din egen risk.